ഖുതുബുസ്സമാന്‍ ശൈഖ് യൂസുഫ് സുല്‍ത്താന്‍ ശാഹ് ഖാദിരി ചിശ്തി

ശൈഖ് മുഹിയുദ്ധീന്‍ അബ്‌ദുല്‍ ഖാദിര്‍ ജീലാനി(റ)വിന്റെ മസാര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ 

അറിയുക നിശ്ചയം അല്ലാഹുവിന്റെ വിഭാഗമാണ് അതിജയിക്കുക

അസ്സലാമു അലൈക്കും,

അല്‍ഹംദുലില്ലാഹ്

ഖുതുബ്സമാന്‍ ശൈഖ് യൂസുഫ് സുല്‍ത്താന്‍ ശാഹ് ഖാദിരി ചിശ്തി മഹാനവര്‍കളുടെ മുരീദുമാരുടെ ഫേസ്ബൂക്കിലൂടെയുള്ള ദഅ്വത്ത് ഫലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന് സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാനും, ഈ വഴിയെകുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും, ഈ സത്യമാര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്ക്  ജനങ്ങള്‍ക്ക് വരുവാനും സാധിച്ചിരിക്കുന്നു !!!

ഞങ്ങള്‍ ഈ 
ദഅ്വത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് മഹാനവര്‍കളെ സമൂഹത്തിന് അറിയിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് . അല്ലാതെ സംഘടനകളിലേക്ക് ആളുകളെ ചേര്‍ക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രവര്‍ത്തനമല്ല ചെയ്യുന്നത് . സമൂഹത്തിന് ഈമാനിലായി മരിക്കാനുള്ള വഴി അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്  ലക്ഷ്യം.

 "സയ്യിദുല്‍ ഔലിയ ശൈഖ് മുഹ് യുദ്ധീന്‍ അബ്ദുല്‍ ഖാദിര്‍ ജീലാനി (സി)" പറയുന്നു
ഏതൊരു മനുഷ്യനും വിശുദ്ധ വാഖ്യമായ തൌഹീദ്തിരുമേനി ( )യിലേക്ക്എത്തുന്ന മുറിയാത്ത സില്സിലയുള്ള ഒരു മുര്ശിതായ ശൈഖില്‍ ിന്നുംസ്വീകരിചിട്ടില്ലങ്കില്‍ , തൌഹീദ് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള രണ സമയത്ത്ഓര് വരിക എന്നത് ളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്.
സംഘടനകളിലൂടെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് എത്താന്‍ കഴിയുകയില്ലാ എന്ന് സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംഘടനകള്‍ വിട്ട് ഈ മഹത്തായ വഴിയിലേക്ക് ജനങ്ങള്‍ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് . 
ഈമാനിലായി മരിക്കാന്‍ ഒരു മനുഷ്യന്‌ ത്വരീഖത്തും ശൈഖും ആവശ്യമാണ്‌ എന്ന കാര്യം സംഘടനകള്‍ മറച്ചുവെച്ചപ്പോള്‍ ഖുതുബ്സമാന് ശൈഖ് യൂസുഫ് സുല്‍ത്താന്‍ ശാഹ് ഖാദിരി ചിശ്തി മഹാനവര്‍കള്‍ ഒരു മനുഷ്യന്‌ ത്വരീഖത്തും ശൈഖും നിര്‍ബന്ധമാണെന്ന് സമൂഹത്തിന്‌ ബോദ്യപ്പെടുത്തികൊടുത്തു.
ഇന്‌ഷാഹ് അല്ലാഹ് , ഇനിയും ജനങ്ങള്‍ക്ക്  സത്യം സത്യമായി മനസിലാക്കുവാന്‍ അല്ലാഹു 
തൌഫീക്ക് നല്‍കട്ടെ, ആമീന്‍